Terapia słuchowa SSP dla dzieci​ z wyzwaniami rozwojowymi

W dzisiejszym odcinku o tym, jak korzystając z programu SSP i wiedzy o tym, jak działa autonomiczny układ nerwowy możemy pracować z dziećmi, które mierzą się z różnymi wyzwaniami rozwojowymi – takimi jak spektrum autyzmu, zespoły nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi czyli ADHD i ADD, nadwrażliwość słuchowa, trudności z integracją sensoryczną, wybiórczość pokarmowa, zaburzenia snu czy zespół jelita drażliwego i ich rodzinami.